Tərəfdaşlar

KME Group

kme

КМЕ Group - Mis və mis ərintilərindən məhsullar istehsal edən sənaye konsernidir. Avropada fəaliyyət göstərən konsern öz sahəsində dünyanın aparıcı yerlərindən birini tutur.

Avropanın bütün ölkələrində qədim tarixi ənənələrə və dərin köklərə malik olan КМЕ Group bu gün beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanmış bir təşkilatdır. Dünyanın mis və mis ərintiləri məhsulları bazarında aparıcı yer tutur.

Beynəlxalq menecerlər komandası tərəfindən idarə olunan КМЕ Group şirkətinin beş qitədə nümayəndəliyi var. Bunun sayəsində müştərilər daim individual dəstək görürlər. Korporativ birlik və innovasiyalar konsernin əvəzolunmaz prinsipləridir.

ALCOLA

alcola

Amerikanın Alkoa şirkəti yüngül metallar texnologiyası, hazırlanması və istehsalı üzrə dünya lideridir. Bütün nəsillətin həyatını mükəmməlləşdirən həlllər təklif edir.

Şirkət ilkin alüminium və alüminium məmulatlarının istehsalı üzrə də dünya lideridir. Şirkətin kəşfləri və novatorluğu 125 ildə dünyada aerokosmik sənayenin, avtomobil sənayesi, paketləmə sənayesi, məişət elektronikası üçün mühüm töhfələr verib.

Dünyanın 30 ölkəsində fəaliyyət göstərən ALCOAşirkətinin 59 min nəfərdən çox işçisi var.

PREFA

prefa

PREFA şirkəti dam örtüyü və fasad üzlənməsi üçün nəzərdə tutulan alüminium məhsullarının istehsalı üzrə aparıcı şirkətlərdən biridir. Materiallarının istər rəng, istərsə də struktur baxımdan geniş çeşidə malik olması memarlıq sahəsi üzrə istənilən dizaynı layihələndirmək imkanı verir.

Avstriya şirkəti olan olan PREFA 65 ildir ki, bu sahədə dünya öncüllərindəndir. Avropanın 16 ölkəsində nümayəndəliyi var.

PREFA müasirlik və ənənənin vəhdətidir. Bu vəhdət məhsullarda da özünü göstərir.

RHEINZINK

prefa

PREFA şirkəti dam örtüyü və fasad üzlənməsi üçün nəzərdə tutulan alüminium məhsullarının istehsalı üzrə aparıcı şirkətlərdən biridir. Materiallarının istər rəng, istərsə də struktur baxımdan geniş çeşidə malik olması memarlıq sahəsi üzrə istənilən dizaynı layihələndirmək imkanı verir.

Avstriya şirkəti olan olan PREFA 65 ildir ki, bu sahədə dünya öncüllərindəndir. Avropanın 16 ölkəsində nümayəndəliyi var.

PREFA müasirlik və ənənənin vəhdətidir. Bu vəhdət məhsullarda da özünü göstərir.