Sinklənmiş Polad Dam Örtükləri

Yüksək keyfiyyətə malik bu məhsul ən çətin iqlim şəraitlərində belə öz keyfiyyətini qorumaq xüsusiyyətinə görə fərqlənir.

Olduqca yüksək keyfiyyətə malik olduğu üçün dam örtükləri işində bu məhsula tələbat çox yüksəkdir.

 

sinklenmish-polad-1