Günbəzüstü dekorasiyalar

shipel-homeQüllə binaların və günbəzlərin sərt ucu olan qüllələridir. Adətən bu cür qüllələrin üzərinə gerblər, rəmzlər və bayraqlar asılır. Bu gün müxtəlif memarlıq üslublarından qüllələr mövcuddur.

Bizim təklif etdiyimiz qüllə növləri istər klassik, istərsə də müasir memarlığın tələblərinə cavab verir.